CSS

CSS (Cascading Style Sheets)Een stylesheet is een extra document dat is opgenomen binnen een website, met talrijke functionele eigenschappen.

Het luistert naar CSS (Cascading Style Sheets). Speciaal uitgevonden om de vele opmaakstijlen, vanuit één CSS-document, gemakkelijk en compleet aan te duiden. Deze stijlen bestaan uit o.a. letterkleur, letterfamilie, achtergrond, tabellen, afbeeldingen, hyperlinks enz.

Het programma zorgt er bovendien voor, dat er minder opmaaktaal in een website wordt aangemaakt. Kortom met een CSS kan de vormgeving van elk element in een webpagina worden bepaald door de webdesigner.

Zo is het een belangrijke reden geweest voor de introductie van Cascading Style Sheets om éénvoudigere en consistentere vormgeving van webpagina’s, met minder webbrowser-specifieke eigenaardigheden mogelijk te maken.

Door het automatisch genereren van allerlei overbodige HTML-codes kunnen fouten op het beeldscherm ontstaan. Het kan immers het downloaden van webpagina’s doen vertragen.

Overigens heeft elke webbrowser een ingebouwde stylesheet die de vormgeving van alle elementen bepaalt, als er geen stylesheets aan een document kan worden meegegeven. Zo maakte men ooit een website met behulp van tabellen, maar dat is tegenwoordig achterhaald.

Anno nu gebruik je een tabel om een tabel in weer te geven en niet voor de opmaak van een website. Naast je HTML-document maak je dus een tweede document met daarin een opsomming van datgene wat met de stijl van de website te maken heeft.

Om er voor te zorgen dat een HTML-document zo’n stijldocument dat ook weet te vinden, gebruik je de onderstaande (voorbeeld) tag;

<link rel=”stylesheet” href=”naam-bestand.css” type=”text/css” media=”screen”/>

In het stylesheet (.css)-document worden dan de opmaakcodes volgens onderstaand voorbeeld weergegeven;

body {background-color: #d0e4fe;}
h1 {color: orange; text-align: right;}
p {font-family: “Times New Roman”; font-size: 20px;}