HTML

HTML | Webdesign KennisbankHTML staat voor; Hyper Text Markup Language en is oorspronkelijk bedoeld om met ‘hypertekst’ en ‘hyperlinks’, het totale globale netwerk te kunnen ondersteunen. Dit betekend dat documenten en bestanden verbonden zijn, met ‘snelkoppelingen’ oftewel ‘hyperlinks’.

Daarnaast is het een opmaaktaal voor Webdesign zoals vele andere, met notaties voor het aangeven van nadruk. Zo wordt door middel van allerlei codes op de bronpagina gemarkeerd, zoals de verschillende webbrowsers het uiteindelijk zullen interpreteren.

Speciaal Ontwikkelde Programma’s;

Programma’s die exclusief zijn ontworpen en ontwikkeld om webpagina-documenten op te vragen en zichtbaar te maken via een beeldscherm (screen/monitor). Hierbij gaat het om verschillende HTML-Editors. Dit geldt ook steeds vaker voor de opmaak in Email-Editors. Overigens wordt iedere markering in deze opmaaktaal, in het Engels een ‘tag’ genoemd.

De afgelopen jaren is het aantal verschillende tags dat wordt gebruikt, behoorlijk uitgebreid. Om te voorkomen dat er interpretatieproblemen ontstaan, heeft het World Wide Web Consortium (W3C) aanbevelingen opgesteld, over welke tags geldig zijn en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd.

HTML | Webdesign KennisbankZo’n website-document kan als los document zijn opgeslagen op een opslagmedium als bijvoorbeeld een USB-stick of harde schijf. Dergelijke documenten hebben over het algemeen als extensie: .htm of .html.

Deze opmaaktaal heeft een zeer eenvoudige gebruiksinteractie;

  • het aanklikken van verwijzingen
  • het invullen van tekstvelden
  • het klikken in afbeeldingen

Om één of meer gestandaardiseerde vormen van andere soorten bij de interactie te ondersteunen, is het inbedden van scripts geschreven in de taal JavaScript. Daarbij blijft gelden dat HTML niet ontworpen of geschikt is voor het ondersteunen van willekeurige grafische gebruikersomgevingen.

3schools · Handleiding HTML · HTML-site


HTML-Editors

HTML-Editors | Webdesign Kennisbank

HTML-Editors betekende voor mij al snel de start van mijn Webdesign opleiding, de basisbegrippen voor het schrijven van codes te verkennen met de HTML-Kit.

Omdat HTML één van de meest gebruikte opmaaktalen voor het bouwen van websites is, kan het geen kwaad om hier wat meer kennis over te hebben. Hoe vindt je het als er editors bestaan, waarmee jij de HTML-codes kunt verbeteren… Lees Meer »


Kleurcodes

 Kleurcodes | Webdesign Kennisbank

Kleurcodes van HTML maken het mogelijk, zelf alle mogelijke kleuren toe te kunnen passen. Want het internet zou toch te saai zijn, als er voor tekst en allerlei andere elementen in het ontwerp geen enkele kleur of vorm gekozen kon worden.

Zo is het mogelijk om o.a. de achtergrondkleur van je website in te stellen en letterfamilie in de tekst aan te geven… Lees Meer »


Hyperlinks

Hyperlinks | Webdesign KennisbankHyperlinks (of kortweg links), in het Nederlands; verbindingen of koppelingen genoemd, is een computer- en internetterm, die duidt op een verwijzing (referentie) in de hypertekst van een website.

Deze kan de gebruiker dan volgen om naar een ander webadres te surfen. Een hyperlink is vaak een stukje tekst, maar kan ook een afbeelding of enig ander HTML-element zijn… Lees Meer »


World Wide Web Consortium (W3C) www.w3.org