Hyper Text Markup Language

Hyper Text Markup Language

Deze electronische taal is oorspronkelijk bedoeld om met ‘hypertekst’ en ‘hyperlinks’, het totale globale netwerk te kunnen ondersteunen. Dit betekend dat documenten en bestanden verbonden zijn, met ‘snelkoppelingen’ oftewel ‘hyperlinks’.

Daarnaast is het een opmaaktaal zoals vele andere, met notaties voor het aangeven van nadruk. Zo wordt doormiddel van allerlei codes op de bronpagina gemarkeerd, zoals de verschillende Webbrowsers het uiteindelijk interpreteren.

Dat zijn speciaal ontwikkelde programma’s, die HTML-documenten kunnen opvragen en zichtbaar maken via een beeldscherm (screen / monitor). Dit geldt ook steeds vaker voor de opmaak in e-mail. Overigens wordt iedere markering in HTML in het Engels een ‘tag’ genoemd.

De afgelopen jaren is het aantal verschillende tags dat wordt gebruikt, behoorlijk uitgebreid. Om te voorkomen dat er interpretatieproblemen ontstaan, heeft het World Wide Web Consortium (W3C) aanbevelingen opgesteld, over welke tags geldig zijn en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd.

Een HTML-document kan als los document zijn opgeslagen op een opslagmedium als bijvoorbeeld een USB-stick of harde schijf. Dergelijke documenten hebben over het algemeen als extensie: .htm of .html.

HTML is een opmaaktaal met een zeer eenvoudige gebruiksinteractie:

  • het aanklikken van verwijzingenHyper Text Markup Language
  • het invullen van tekstvelden
  • het klikken in afbeeldingen

Om één of meer gestandaardiseerde vormen van andere soorten bij de interactie te ondersteunen, is het inbedden van scripts geschreven in de taal JavaScript.

Daarbij blijft gelden dat HTML niet ontworpen of geschikt is voor het ondersteunen van willekeurige grafische gebruikersomgevingen.

Links over HTML, PHP en JavaScript;

3schools · Handleiding HTML · HTML-site · W3.org